Hvem er vi

Testa Consulting er et rekruttering- og rådgivningsselskap med over 20 års bransjeerfaring og et solid nettverk i det lokale næringslivet. Vi tilbyr rekruttering til faste stillinger, utleie av vikarer/konsulenter til korte og lange oppdrag/prosjekter, samt innleie mot fast ansettelse. Vi kombinerer erfaring med kvalitetssikret personalarbeid og tilbyr konsulenter innen de fleste fagområder. Ved grundig forarbeide, gode utvelgelsesprosesser og tett oppfølging vil vi sørge for at det meste går av seg selv for kunden og arbeidstakeren.

Testa Consulting arbeider innenfor et sikkert system for rekruttering og personalbehandling. Vi har god kompetanse på annonsering, søknadshåndtering og intervjuprosesser. Som team fokuserer vi på kvalitet og grundig oppfølging overfor våre konsulenter og kunder. Vi søker alltid å være en kvalifisert sparringspartner med tilstedeværelse både for kunder og kandidater.

  • Vi avdekker ønsker og behov gjennom gode kundesamtaler hvor konsulentens faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper kartlegges.
  • Vi foretar målrettet søk etter kvalifiserte kandidater i nettverk, interne og eksterne databaser, samt i sosiale kanaler.
  • Vi kvalitetsikrer våre kandidater gjennom grundige prosesser, intervjuer og nødvendig referansesjekk.
  • Vi bistår i utvelgelsesprosessen med bransjeerfaring og rådgivning selv om det er du som kunde som står for utvelgelsen.
  • Vi følger opp både konsulenten og du som kunde tett gjennom hele innleieperioden, og som kunde bestemmer du selv grad og form for oppfølging.